DESPRE NOI

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti este instituţie publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

Ca student, te poti implica in activităţile Casei de Cultură a Studenţilor din Bucureşti:

– devenind membru al formaţiilor: Ansamblurile Folclorice DOINA şi DOINIŢA, Teatrul studenţesc PODUL, Compania de Arta STUDIO 24, Grupul coral SOUND;
– petrecându-ţi timpul liber şi participând la: stagiuni teatrale, spectacole de muzica, expoziţii, festivaluri, cicluri de conferinţe, concursuri, cursuri;
– beneficiind de serviciile: inchiriere de săli pentru seminarii, work shop-uri,etc.
– implicându-te ca voluntar în organizarea a diferite festivaluri şi concursuri

Orice hobby care se înscrie în limitele bunului simţ poate deveni realitate!

Despre noi

Scurt istoric

Conducere

Dotări & servicii

Istoria în imagini

Construită din iniţiativa domnului Stelian Popescu – preşedintele societăţii anonime „Universul” de antrepriza ing. Emil Prager sub controlul prof. arh. Petre Antonescu, clădirea a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1937. Generaţiilor trecutelor decenii le este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Studenţilor “Grigore Preoteasa” nume ce l-a purtat oficial din 1957 până in 1982.

 

Din anul 1937 şi până în prezent, trecând prin decenii de prefaceri şi convulsii politico-sociale, Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti şi-a păstrat menirea: aceea de a fi catalizator pentru descoperirea, încurajarea şi afirmarea abilităţilor cultural-artistice ale studenţilor. A fost şi a rămas o „CASĂ” în care, pentru a-ţi realiza un hobby, condiţiile de participare sunt: dorinţa, talentul, bunul simţ.

 

Ascultă aici imnul nostru și hai să vezi ce proiecte pregătim constant pentru tine!

18 noiembrie 1937

Se inaugurează Casa de Cultură a Studenților din București cu sediul in Calea Plevnei „In ziua de 18 Noembrie 1937 s-a autentificat la sectia de notariat a tribunalului Ilfov actul prin care d. Stelian Popescu reprezentând societatea anonimă „Universul” donează.. imobilul ce va purta totdeauna denumirea de “Casa studenţească”…Suma adunată de societatea „Universul” prin subscripţie publică, a fost completată de contribuţia ziarului “Universul”, dobânzi la capitalul subscris şi contributiile ministerelor finanţelor si educatiei naţionale si primăria Bucuresti totalizând o investiţie de 22.677.943 lei…Pe calea binelui obştesc, “Universul” are satisfacţia de a fi realizat o operă trainică.

 

Cei care au contribuit cu atâta tragere de inimă la această înfăptuire pot avea mulţumirea sufletească de a fi oferit studenţilor români o casă vrednică de ei.” (almanahul “Universul” nov. 1937) In perioada celui de al doilea razboi mondial și până în anul 1956 are destinații diverse.

 

1956

Prin hotărâre a Consiliului de Miniștri devine “Casa de Cultură Studențească din Centrul Universitar București” tutelată de Ministerul Invățământului și Științei. Primul director: Paul Popescu Neveanu, prof. univ. dr., șeful catedrei de psihologie de la Universitatea București.

In sediul Casei de Cultură a Studenților din București se află și sediul Uniunii Asociației Studenților din România (UASR) devenită în anul 1972 Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (UASCR)

 

1957

Se înființează STUD FILM – primul cineclub studențesc din România condus de Emilian Urse.

 

1963

Se înființează Ansamblul Folcloric Studențesc “DOINA ” maestru coregraf: Ioan Baciu, maeștri orchestră: Constantin Arvinte, Horia Crișan și Gheorghe Popa. Activitatea maestrului coregraf Ioan Baciu a fost continuată de maestrul coregraf Ioan Gubernicu.

Se inaugurează Student Club la etajul II al clădirii, amenajare și interioare pictor Vasile Craioveanu -spațiu ce va deveni locul multor întâlniri, spectacole, mese rotunde, un punct de referință pentru mișcarea culturală de avangardă.

 

1964 

Se înființează primul club de jazz din țară condus de Cornel Chiriac, cel mai iubit și cunoscut comentator radiofonic de muzică. Pionieratul a fost foarte bine definit marcând evoluția ulterioară a jazz-ului românesc.

 

1967

Inițiativa studenților de la IATC Magda Bordeianu și Grigore Popa transformă mansarda Casei de Cultură a Studenților în spațiul Teatrului Studențesc PODUL –primul teatru din țară care a folosit spațiul de joc en – rond (în mijlocul publicului). Pictorul Ione Muntean amenajează interioarele din spațiul “Podului”, desene acoperite de zugraveală în anul 1974. Regizorul și mentorul trupei este, din anul 1970 și până la plecarea din aceasta lume, în anul 2013,  regizorul Cătălin Naum, cel care a îndrumat spre profesionism mai mulți tineri pasionați de teatru, care au devenit, astfel, actori de renume.

 

1972

Uniunea Asociației Studenților din România devine Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (membră a Uniunii Tineretului Comunist din România).

 

1972

Directorul instituției este numit Laurențiu Toma, om de care se va lega cea mai productivă perioadă culturală din istoria acestui spatiu timp de peste trei decenii.

 

1972

Se înființează corul de camera PRELUDIU condus de Voicu Enăchescu

1975

Se înființează grupul coral SONG condus de Ioan Luchian Mihalea.

 

1975-1989

Numărul grupurilor din formațiilor din Casa de Cultură a Studenților din Bucuresti crește progresiv, obținând la fazele pe țară ale “Cântării României” titlul de laureat. Existau în acei ani: Cercul de dezbateri “PROBLEME DE ISTORIA ȘI FILOZOFIA RELIGIILOR”, Cercul de dezbateri etice contemporane “ETHOS”, Cercul de speologie “EMIL RACOVIȚĂ”, Cineclubul STUD FILM, Cenaclul SF “SOLARIS”, Coruri de camera, Filarmonica pentru studenți, Ansamblu de Estradă, Dans modern, Muzică ușoară formatii ca: MONDIAL, VENUS (trupă exclusiv feminină), CAPITOL, ROȘU ȘI NEGRU, HOLOGRAF, Brigăzi artistice, Grupul Coral SONG, Ansamblul folcloric DOINA Teatrul Studențesc PODUL, Teatrul ALMA, Teatrul ROTUND, Teatrul COTIDIAN, Cercuri practice de fotografie, ceramică, pictură și sculptură, stenografie, radioamatorism, cursuri de muzică clasică, dans, croitorie, cenaclu de creație literară, cursuri de cultură cinematografică (conduse de D.I. Suchianu).

 

1988

Se înființează Compania de Arta STUDIO 24 condusă de Mihai Serghei Todor

1990

Prin hotărâre de guvern Casa de Cultură a Studenților din București rămâne în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Spațiile în care avea sediu Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România revin în administrarea CCS București.

1990 – Se înființează clubul ecologic UNESCO ProNatura

1993 –  Se înființează Clubul de dans sportiv IMPETUS condus de Dorel Bagiu.

 

1994 – Se înființează grupul coral SOUND sub bagheta lui Voicu Popescu , grup ce continuă tradiția muzicii corale după dispariția SONG-lui prin decesul fulgerător al lui Ioan Luchian Mihalea din anul 1993

2004

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților din București trece în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și în coordonarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților.

2008

Se înființează Ansamblul Folcloric DOINIŢA condus de Gheorghe Leasă.

 

2009

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților din București trece în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

2010

Prin hotărâre de guvern, Casa de Cultură a Studenților București trece în subordinea Autorității Naționale pentru Sport si Tineret care, la rândul ei, este în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 

2013

Prin hotărâre de guvern Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret se desfiinţează iar  Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti trece în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

Alternativa timpului tău!

Casa de Cultură a Studenților din București  a împlinit, in anul 2017, 80 de ani de existență și activitate continuă păstrând aceeași menire: de a contribui educația non formală a tinerilor.

Perioada studenției este, poate, cea mai ferventă perioadă din viața unui tânăr: perioada în care se desăvârșește pentru profesie, perioada în care se maturizează, perioada în care leagă prietenii care îi vor rămâne toată viața. Iar Casa de Cultură a Studenților din București este acel loc unic în București, deschis tuturor studenților bucureșteni.

 

Construită din iniţiativa domnului Stelian Popescu –gazetar de marcă al perioadei interbelice și preşedintele societăţii anonime „Universul” de antrepriza ing. Emil Prager sub controlul prof. arh. Petre Antonescu, clădirea a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1937. Generaţiilor trecutelor decenii le este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Studenţilor București “Grigore Preoteasa” nume ce l-a purtat din 1957 până in 1982.

În anul 1956 prin hotărâre a Consiliului de Miniștri devine “Casa de Cultură Studențească din Centrul Universitar București” tutelată de Ministerul Invățământului și Științei. În acel an se înființează și casele de cultură studențești din Iași și Cluj Napoca.

 

A urmat o perioadă plină de activități variate susținute financiar de  conducerea politică a acelor vremuri, s-au realizat dotări de costume, mobilier, aparatură sunet și lumini, instrumente muzicale, mijloace de transport, etc.  Până în anul 1989 Casa de Cultură a Studenților din București a avut un ștat de funcții  corespunzător cu dimensiunea activităților cu personal calificat și suficient, dăruit activităților cultural educative.

 

La Casa de Cultură a Studenților din București s-au înființat, au avut și unii continuă să aibă activitate: STUD FILM – primul cineclub studențesc din România (din 1957), Ansamblul Folcloric Studențesc “DOINA” – printre primele ansambluri folclorice studențești de amatori din țară(1963), Club de jazz  – cu un pionierat foarte bine definit care a marcat evoluția ulterioară a jazzului românesc (1964),  Teatrul Studențesc ”PODUL” –primul teatru din țară care a folosit spațiul de joc en – rond (în mijlocul publicului) (1967), corul de cameră ”PRELUDIU” (1972), grupul coral SONG (1975), Cercul de Speologie ”EMIL RACOVIȚĂ” (1976),Compania de Arta STUDIO 24 (1988), Clubul ecologic UNESCO ProNatura (1990),  Clubul de dans sportiv IMPETUS (1993), grupul coral SOUND (1994), Ansamblul Folcloric DOINIŢA (2008).

 

Perioada 1975 – 1989 este cea mai productivă perioadă din istoria acestui spațiu iar numele ei este legat de directorul acestei clădiri timp de peste trei decenii, domnul Laurențiu Toma. În toată acea perioadă numărul grupurilor și formațiilor din Casa de Cultură a Studenților din Bucuresti crește progresiv, obținând la fazele pe țară ale “Cântării României” titlul de laureat. Existau în acei ani: Cercul de dezbateri “PROBLEME DE ISTORIA ȘI FILOZOFIA RELIGIILOR”, Cercul de dezbateri etice contemporane “ETHOS”, Cercul de speologie “EMIL RACOVIȚĂ”, Cineclubul STUD FILM, Cenaclul SF “SOLARIS”, Coruri de camera, Filarmonica pentru studenți, Ansamblu de Estradă, Dans modern, Muzică ușoară formatii ca: MONDIAL, VENUS (trupă exclusiv feminină), CAPITOL, ROȘU ȘI NEGRU, HOLOGRAF, Brigăzi artistice, STUDENT JAZZ CLUB, Grupul Coral SONG, Ansamblul folcloric DOINA Teatrul Studențesc PODUL, Teatrul ALMA, Teatrul ROTUND, Teatrul COTIDIAN, Cercuri practice de fotografie, ceramică, pictură și sculptură, stenografie, radioamatorism, cursuri de muzică clasică, dans, croitorie, cenaclu de creație literară, cursuri de cultură cinematografică (conduse de D.I. Suchianu și apoi de Mircea Dumitrescu). Exista un Student Club la etajul II al clădirii, amenajare și interioare pictor Vasile Craioveanu -spațiu ce va deveni locul multor întâlniri, spectacole, mese rotunde, un punct de referință pentru mișcarea culturală de avangardă.

 

O istorie a Casei de Cultură a Studenților din București încă nu a fost scrisă. Și ar fi și o misiune dificilă. Fiindcă istoria instituției se împletește și, uneori, se și confundă, din anul 1956, cu istoria Uniunii Asociației Studenților din România (UASR) devenită în 1972 Uniunii Asociației Studenților Comuniști din România (UASCR) – ce a avut sediul în clădire până în anul 1989, și cu istoria personală a fiecăruia care, în anii tinereții sale, a trecut pe aici.

 

Sunt mii de persoane care au trecut prin Casa de Cultură a Studenților din București  fie ca simpli spectatori, fie ca membri într-o formație, cerc sau club, fie la un curs, fie voluntari în activitățile de organizare pe care le coordona UASCR-ul. Sunt sute care și-au schimbat carierele după ce și-au descoperit un talent artistic. Toți cei care au trecut pe aici au avut de câștigat spiritual și au contribuit cu siguranță la dezvoltarea societății.

 

CCS București este, înainte de toate, un laborator de încercări, de căutări, și mai puțin o instituție de spectacole, CCSBucurești este un loc care facilitează exprimarea celor serioși, care abordează fără amatorism un domeniu din artă.

Nu ne-am lăudat cu realizările noastre. Pur și simplu am existat cu modestie și profesionalism și am încercat să nu ne pierdem drumul. Mai ales în ultimii 28 de ani. Când ne-a fost din ce în ce mai greu.

 

Nu mai suntem un trendsetter socio-cultural, așa cum am fost până în anii 90. Dar trupe, formații, cursuri în aproape toate domeniile artei au continuat să existe și să aibă activitate și rezultate cu tinerii chiar dacă toate acestea au fost  vitregite de decenii de prefaceri şi convulsii politico-sociale. Casa de Cultură a continuat să fie un spațiu deschis tuturor tinerilor, cu precădere tuturor studenților, având în prezent colaborări permanente cu TOATE cele trei federații studențești și cu alte zeci de asociații studențești, culturale și de tineret, îndeosebi pe segmentul cultural-artistic şi educativ.

 

În toate formele de manifestări cultural artistice și educative pe care le organizează Casa de Cultură a Studenților din București, instituție subordonată în prezent Ministerului Tineretului și Sportului,  nu a dărâmat tradiții culturale ci a reușit să fructifice experiența generațiilor trecute adaptându-se vremurilor și transformărilor intervenite în societatea românească după anul 1989.

Echipa de conducere a Casei de Cultură este formată din:

– Cornelia Bilțiu-Dăncuș, director

– Dorin Coteț, director adjunct

– Nicolița Rădulescu, contabil șef

CCSB dispune de o serie de săli care pot găzdui multiple evenimente:

– Sala de spectacole ”Toma Laurențiu” cu o capacitate totală de 460 de locuri (300 locuri et II, 160 locuri la et. III – balcon)

– Sala 5, parter (centrul de educație non-formală)- cu o capacitate totală de 50 locuri

– Sala 24, etaj I- cu o capacitate totală de 30 locuri

– Sala S8, subsol (sală cu oglinzi și parchet)

– Sala S9, subsol

Hai să vezi fotografiile din arhiva Casei de Cultură a Studenților din București, majoritatea realizate de membri Cineclubului Stud-Film-primul cineclub studențesc din țară.

Ansamblul folcloric Doina a fost printre primele ansambluri folclorice de amatori din țară cu activitate continuă din 1963.

Cercuri, cenacluri, coruri, brigăzi artistice, dansuri, proiectii de filme – acestea sunt activități care aveau loc constant la noi aCASĂ.

Trupe pe muzică folk, pop, rock, jazz- aproape toate trupele românești au trecut prin CCS București; în 1964 la noi aCASĂ a luat ființă primul club de jazz.

 

Hai să vezi imaginile din arhivă!

Grupul coral Song creat și dirijat de Ioan Luchian Mihalea (1951-1993), cel mai popular grup coral din țară, a activat între 1974-1993.

Teatrul Studențesc Podul este primul teatru din țară cu scena en rond (în mijlocul publicului), înființat în 1967 cu activitate neîntreruptă.